Trinity Presbyterian Church

No. 1-04 / 3-04 / 5-04 ,
Blok C, Kompleks Austin Perdana, 
Jalan Austin Perdana 2, 
Taman Austin Perdana, 
81100 Johor Bahru.

Tel: 07-361 6039
Email: trinityjb@yahoo.com